Hechtings- & ontwikkelingstherapie Meppel

Wie zou je zijn als alles voor je zou werken?

Hechting- en ontwikkelingstherapie helpt je naar zelfinzicht waardoor opties, kansen en mogelijkheden weer zichtbaar voor je worden. Of berusting te vinden in waar dat niet mogelijk is.

Vaak komen uitdagingen, (gedrags)problematiek en belemmeringen voort uit gevoelens van disconnectie met jezelf en met anderen om je heen. De manier waarop je gehecht bent (of bent geweest) heeft grote invloed op je psychisch, mentaal en emotioneel welzijn en daarmee op je functioneren van vandaag.

Daarom richt deze therapievorm zich op welke mate jij je verbonden voelt met de wereld om jou heen. Of dat nu gaat om hoe je in je werk staat, hoe je familierelaties eruit zien, hoe je in je ouderschap staat, hoe je je partnerrelatie ervaart of hoe je relatie met jezelf is.

Hechtingsgerichte counselling komt tot stand vanuit een hulpvraag op het gebied van:

  • Relatie gerelateerde problematiek
  • Uitdagingen in werk en loopbaan
  • Hechtingsproblematiek
  • (Levend)verlies/verdriet
  • Zingevingsvraagstukken
  • Frustratie- en agressieproblemen
  • Scheiding/Samengesteld gezin
  • Uitdagingen in het ouderschap en opvoeden (gedragsproblematiek)

Evelyne is ervaringsdeskundige en als expert hechting en mensontwikkeling opgeleid aan het Canadese Neufeld Instituut. In Nederland verzorgt zij als gecertificeerd trainer educatie op het gebied van hechting en (kind)ontwikkeling aan gezinnen en professionals in het onderwijs en binnen de hulpverlening.

Voor hechting-  en opvoedproblematiek zijn in Praktijk Hechting en Ontwikkeling bij Zentrum Meppel individuele 1-op-1 begeleidingstrajecten mogelijk. Tevens kan je hier ook terecht voor presentaties en trainingen voor het onderwijs en in de zorg. De unieke trainingen rondom frustratie-agressie, emoties en bazige kinderen worden door opdrachtgevers bovengemiddeld gewaardeerd.

De werkwijzen van Praktijk Hechting en Ontwikkeling zijn gegrond in het werk van ontwikkelings- en klinischpsycholoog Dr. Gordon Neufeld en Dr. Gabor Maté en in psychosociale counselling volgens Carl Rogers.

Kijk voor meer info op: www.evelynevanwinden.nl

Prak

Wie geeft hechtings- & ontwikkelingstherapie: