Holistische therapie

Bij holistisch therapie kijkt de therapeut naar de mens als geheel, het holisme. Lichaam, geest en ziel staan op onlosmakelijke wijze met elkaar in verbinding. Binnen deze therapie onderzoek je vijf holistische niveaus:

  • Fysiek (lichamelijk)
  • Emotioneel (emoties)
  • Mentaal (gedachten, overtuigingen, patronen)
  • Energetisch (vanuit energetisch oogpunt, energiehuishouding, chakra leer)
  • Spiritueel niveau (dieperliggende oorzaak van de klacht, je verbinding met jouw essentie)

Een holistisch therapeut stemt af op jou als individu en zet intuïtief in wat nodig is voor jou. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals: Reiki, Innerlijk kindwerk, Visualisaties, Systeemopstellingen, MIR (Mentale en Intuïtieve Reset), loslaat technieken zoals Sedona, EFT (Emotional Freedom Techniques), Inzichtkaarten, Edelstenen en Coaching

Wie geeft holistische therapie: